پیام دو مربی خارجی برای پرسپولیسی ها+ اسناد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف