پیام نوروزی وزیر ورزش و جوانان

به گزارش خبرگزاری برنا؛ در پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان آمده است:


پیام نوروزی وزیر ورزش و جوانان


فرارسیدن بهار  از مصادیق بارز جلوه‌های قدرت خداوند بر روی زمین به شمار می‌رود و در آموزه‌های دینی، تازگی و زیبایی بهار برای اهل یقین نمادی از عبرت آموزی و روز رستاخیز است.

صحراهای سبزفام، نوای بلبلان، دشت‌های باطراوت و جذابیت‌های بهار بیانگر تحول است که موجب تغییر فصل را فراهم آورده و دگرگونی را در طبیعت ایجاد کرده تا در ذهن ما هم چالش «اهمیت دادن به تحول» بوجود آید که در پرتو این مهم، جدی‌تر و باانگیزه‌تر از همیشه در مسیر رشد و تعالی گام برداریم و به کمال برسیم.


|