پیشرفت ۲۰ درصدی پروژه بهسازی ، لکه گیری و روکش آسفالت مسیر دسترسی به مجموعه جهانی تخت سلیمان

منبع

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای آذربایجان غربی از پیشرفت ۲۰ درصدی پروژه بهسازی، لکه گیری و روکش آسفالت مسیر دسترسی به مجموعه جهانی تخت سلیمان خبر داد.

وی اظهار داشت: هم اکنون پیمانکار در مرحله  اتمام لایه زیراساس محدوده قطعه اول بوده و به زودی همزمان با آغاز روکش آسفالت این قطعه، چاله پرکنی و روکش آسفالت در قطعات ۳ ، ۴ و ۵ را در دستور کار قرارخواهد داد و به موازات اجرای آسفالت در این قطعات، اجرای لایه اساس در قطعه ۲ را پیگیری خواهد نمود که در نهایت با اجرای آسفالت قطعه ۲، پروژه اتمام و آماده بهره برداری خواهد شد.

آرامون با اشاره به اینکه این پروژه در ۵ قطعه برای بهسازی،  لکه گیری و آسفالت برنامه ریزی شده که قطعه اول شامل محدوده روستای قراولخانه به طول یک کیلومتر نیازمند اجرای یک لایه اساس و روکش آسفالت، قطعه دوم شامل محدوده مجموعه تاریخی تخت سلیمان به سمت روستای قراولخانه بطول ۱.۵ کیلومتر نیازمند اجرای  لایه اساس و روکش آسفالتِ، قطعه سوم شامل محدوده شهر تخت سلیمان تا مجموعه تاریخی تخت سلیمان بطول ۱.۳ کیلومتر که نیازمند چاله پرکنی و روکش ، قطعه چهارم شامل محدوده زندان سلیمان تا شهر تخت سلیمان بطول ۲ کیلومتر نیازمند چاله پرکنی و روکش بوده و قطعه پنجم هم شامل محدوده روستای  بابانظر تا روستای قراولخانه و همچنین روستای بابانظر تا مجموعه تاریخی تخت سلیمان به طول ۱.۲ کیلومتر نیازمند لکه گیری مقطعی است.

بخوانید:  گم شدن روزانه ۵۰ میلیون نان لواش

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای آذربایجان غربی با اعلام اینکه مبلغ قرارداد این پروژه ۱۳۰ میلیارد ریال و از محل اعتبارات  ملی- استانی است، گفت : برای انجام این پروژه بالغ بر ۷ هزار تن آسفالت گرم ، ۶ هزار تن مصالح اساس و ۴۰۰ تن قیر به مصرف خواهد رسید.

|