پیشنهاد احداث نیروگاه 360 مگاواتی در فولاد شادگان

منبع

بخوانید:  شاید تا ساعت ۱۲ اتفاقی رخ دهد!