پیغام جالب اوسمار پس از پیروزی شیرین در آزادی

|

پیغام جالب اوسمار پس از پیروزی شیرین در آزادی
بخوانید:  امتحان نهایی برای تمامیِ دانش‌آموزان پایه‌ ۱۰، ۱۱ و ۱۲ از خرداد ۱۴۰۳