پیکان در کرمان چپ شد؛ تساوی در تهران

در شب پیروزی مس کرمان در بازی خانگی اش جدال هوادار و نفت مسجدسلیمان برنده نداشت.

پیکان در کرمان چپ شد؛ تساوی در تهران

|