پیگیر ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کشاورزی در قزوین هستیم

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین یادآورشد: احیای دشت قزوین تنها بر عهده سازمان جهاد کشاورزی نیست و سایر دستگاه‌ها نیز لازم است در این زمینه مشارکت کنند و رسالت داریم برای دستگاه‌های مختلف اجرایی استان طرح هایی را برای احیا و پایدارسازی دشت قزوین تعریف کنیم.

منبع

سرپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین گفت: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کشاورزی در استان با هدف تقویت و احیای دشت قزوین با جدیت پیگیری می‌شود.

رحمانی خاطرنشان کرد: ایجاد بازار آب نباید به تولید محصولات استراتژیک کشاورزی آسیب وارد کند بلکه بایستی زمینه بهره وری و احیای دشت قزوین را تسریع کند.


نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف