پیگیر شناسایی حلقه‌های مفقوده توسعه آذربایجان‌غربی هستیم

استاندار آذربایجان غربی گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی مغز متفکر و موتور محرکه توسعه راهبردی استان است.


نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع