پیگیر پرداخت مالیات شرکت های بزرگ صنعتی در استان قزوین هستیم

رحمانی یادآورشد: در این دیدار پرونده‌های مالیاتی ۵۵ شرکت بزرگ مستقر در استان مطرح شد که مالیات آن‌ها  در استان پرداخت نمی شود و خواستار انتقال این پرداخت ها در قزوین شدیم.

منبع


نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف