چالش‌ جهانی محیط‌زیست نیازمند همکاری دسته‌جمعی دولت‌ها، مجامع بین المللی است

حل چالش‌ جهانی محیط‌زیست نیازمند همکاری دسته‌جمعی دولت‌ها، مجامع بین المللی و مشارکت همگانی شهروندان است.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبعوزیر امور خارجه: چالش‌ جهانی محیط‌زیست نیازمند همکاری دسته‌جمعی دولت‌ها، مجامع بین المللی است
آیا این خبر مفید بود؟