چاپ سه‌بُعدی در آشپزی ممکن شد!

یک نوآفرین اسپانیایی، موفق به ابداع دستگاه پیشرفته‌ای شده است که امکان آشپزی سریع را با استفاده از فناوری چاپ سه‌بُعدی فراهم می‌کند.

این دستگاه که فودینی نام دارد، از گزینه‌های گوناگون شامل سفارشی‌سازی غذا، استفاده از مواد اولیه سالم و کاهش اتلاف مواد غذایی برخوردار است.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف