چرا بازگشت بشار رسن به ایران منتفی است؟

دلایل زیادی وجود دارد که نشان می دهد خبر جدایی بشار رسن از لیگ قطر و حضور دوباره اش در فوتبال ایران پایه و اساسی ندارد.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف


|