چرا باید رأی دهیم؟

همیشه داشتن یک مجموعه منسجم و با دانش در اداره آن مجموعه می‌توانند نقش‌های مهم ایفا کنند و رأی دادن برأی ما بخصوص جوانان و نوجوان ساختن مجموعه منسجم را در ذهن تداعی می‌کند که می‌تواند در رهبری و مسیر درست یک اداره، یک مجموعه و یا کشور نقش مهمی را ایفا کنند.

در دنیای تبلیغات نادرست رسانه‌های غربی مبنی بر شرکت نکردن در انتخابات، جوانان دیار ایران اسلامی به این آگاهی رسیده اند که رأی و مشارکت گسترده آنان به طور مستقیم در سرنوشت کشور خویش دخیل و موثر است و همچنین به این تفکر رسیده اند که داشتن ایده‌ای متضاد با رسانه‌های غربی می‌توانند خواسته‌های خود را به کرسی بنشاند و جوابی مطلوب دریافت کنند.منبع

در دنیای تبلیغات نادرست رسانه‌های غربی مبنی بر شرکت نکردن در انتخابات، جوانان دیار ایران اسلامی به این آگاهی رسیده اند که رأی و مشارکت گسترده آنان به طور مستقیم در سرنوشت کشور خویش دخیل و موثر است.

هر فردی که وارد اجتماع می‌شود، رأی دادن را از دوران ابتدایی می‌آموزد از جمله انتخابات شورأی دانش آموزی مشارکت می‌کند و این بستر برأی هر فرد برأی آموختن چرا رأی دادن فراهم می‌شود و می‌داند که حق انتخاب یعنی مستقل زندگی کردن و حق داشتن یک زندگی بهتر با دستان خویش را ساختن را به خوبی در ذهن و ایده خود پرورش می‌دهد.

به گزارش برنا؛ تجربه ثابت کرده که کاهش مشارکت مردم در انتخابات، سبب طمع ورزی دشمن شده و کاهش امنیت و افزایش تحریم‌ها و تهدید‌های دشمنان را درپی داشته و از همین رو مهمترین هدف دشمن در جنگ شناختی و ترکیبی تأثیرگذاری منفی بر باورها، امید و اعتماد مردم و کاهش مشارکت مردم در حمایت از نظام است و انتخابات بهترین فرصت برأی تحقق این هدف را در اختیار دشمن قرار می‌دهد و به همین دلیل است که گاهی از سال‌ها قبل برأی یک انتخابات برنامه‌ریزی می‌کنند.

بخوانید:  دستور وزیر ورزش و جوانان به حراست در خصوص اتفاقات تمرین استقلال

چرا باید رأی دهیم؟