چرا گنبد حرم امام علی (ع) پرچم ندارد؟


|

انتهای پیام

او ادامه داد: طبق این عقیده، چون در زمان امامت امام علی (ع) حکومت بر عهده ایشان بود و قبل از آن حضرت شهادتی روی نداده بود، به همین دلیل امام علی (ع) در پی انتقام نبوده‌اند.


منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف