چشم بادامی ها اولین رکورد جام جهانی قطر را به دست آوردند


منبع


در این دوره البته اندازه لیست نهایی از 23 به 26 بازیکن افزایش داشته اما به هر حال موریاسو از 20 لژیونر در لیست نهایی خود استفاده کرده تا روند افزایشی خود را حفظ کند.