چطور حق خود در فضای مجازی را بگیریم ؟

گفتنی است در نخستین جلسه این رویداد اهداف، چالش‌ها و توزیع‌شدگی قدرت در سازمان‌های راهبری اینترنت در جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

در این نشست، فاصله جایگاه ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای منطقه در حاکمیت اینترنت در جهان با وضع مطلوب مورد ارزیابی قرار گرفت و حاکمیت و ناوبری اینترنت در میان چندین کشور معدود جهان به شکل کاملا محدودی مورد انتقاد واقع شد و قرار شد، از این پس کشور ایران با طرح‌ریزی نقشه راه مشخص، ارایه راهبردهای کاربردی و دستور کاری معین در جلسات کاری سازمان‌های راهبردی اینترنت در جهان و نیز کمیته‌های اتحادیه جهانی مخابرات  (ITU) نقش پررنگ‌تری را ایفا کند. 

ایران، نیازمند تدوین برنامه جامع جهت استیفای حقوق کشور در سازمان‌های راهبری اینترنت در جهان است.

منبع

چطور حق خود در فضای مجازی را بگیریم ؟