چطور حق خود در فضای مجازی را بگیریم ؟

چطور حق خود در فضای مجازی را بگیریم ؟

در این نشست، فاصله جایگاه ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای منطقه در حاکمیت اینترنت در جهان با وضع مطلوب مورد ارزیابی قرار گرفت و حاکمیت و ناوبری اینترنت در میان چندین کشور معدود جهان به شکل کاملا محدودی مورد انتقاد واقع شد و قرار شد، از این پس کشور ایران با طرح‌ریزی نقشه راه مشخص، ارایه راهبردهای کاربردی و دستور کاری معین در جلسات کاری سازمان‌های راهبردی اینترنت در جهان و نیز کمیته‌های اتحادیه جهانی مخابرات  (ITU) نقش پررنگ‌تری را ایفا کند. 

ایران، نیازمند تدوین برنامه جامع جهت استیفای حقوق کشور در سازمان‌های راهبری اینترنت در جهان است.

منبع