چقدر طول می‌کشد که تزریق ب12 در بدن تأثیر خود را بگذارد؟

چقدر طول می‌کشد که تزریق ب12 در بدن تأثیر خود را بگذارد؟

 

منبع