چله دیپلماسی مقاومت در میدان ژنوروایت خبرنگار اعزامی برنا از حضور وزیر امور خارجه در ژنو و دیدار با مقامات سازمان های بین المللی

۱۴۰۲/۰۸/۲۸ – ۱۷:۰۸:۰۹منبع

بخوانید:  توانمندی های اتکا در تامین امنیت غذایی و زنجیره ارزش/ خودکفایی در حوزه کشاورزی، دامپروری، زراعت و کاهش ارزآوری