چندین سرباز هندی در درگیری با نیروهای چینی زخمی شدند

بر اساس گزارش های متعدد خبری، بیش از 30 سرباز هندی در جریان این درگیری مجروح شدند.


چندین سرباز هندی در درگیری با نیروهای چینی زخمی شدند