چهاردهمین دوره مسابقات بدنسازی “جام یزدان راد” در پردیس برگزار شد

منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف