چین با کامنت های مخرب مقابله می کند!

این کشور تصمیم دارد با اظهارنظرهای منفی که در فضای آنلاین منتشر می شود و تاثیر منفی بر کسب وکارها دارد و به خسارت اقتصادی برای شرکت ها منجر می شود، مقابله کند.آیا این خبر مفید بود؟

منبع


|

چین با کامنت های مخرب مقابله می کند!

به گفته شن چنین اظهار نظرهایی گاهی اوقات روی فعالیت های معمول تولید و عملیات های شرکت تاثیر می گذارد و به خسارت های اقتصادی منجر می شود.

خبرگزاری برنا؛ به گفته یک مقام سازمان فضای سایبری چین، این کشور تصمیم دارد با اظهارنظرهای مخرب آنلاینی که به شهرت کسب و کارها و کارآفرینان خسارت می زند، مقابله کند.