چین تلسکوپ بزرگ را در سال آینده در مدار قرار می دهد

>

 منبع

وی افزود: این تلسکوپ فضایی دارای دیافراگم اپتیکال دو متری و آشکارسازهای پیشرفته و دارای میدان دید بزرگ و قابلیت تصویربرداری با وضوح بالا خواهد بود.