کارشناسان گفتند برنامه اقتصادی من کشور را متحول می‌کند

علیرضا زاکانی، کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سومین مناظره انتخاباتی:

تا توانستم حقوق مردم را استیفا کردم

بنده به موضوعات کشور اشراف دارم و برنامه تحول دارم از گفتن آن هم ابایی ندارم و آن را جلوی کارشناسان اعلام می کنم

در همین میزگردهای اقتصادی که داشتیم یکی از کارشناسان اقتصادی همین برنامه ها گفت اگر این اجرا شود یک تحول عمیق اجرا خواهد شد

مردم به برنامه ها دقت کنند آنچه خیر و صلاح کشور است به نیکی رقم خواهد خورد و کشور ما بر بام جهان خواهد نشستمنبع

بخوانید:  متن کامل خطبه پیامبر اکرم در روز غدیر به عربی و فارسی