کارفرمای تروریست‌ به دنبال راهبرد قتل هدفمند و کور در خیابان است

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع

وی نوشت: «‌کارفرمای تروریست، پس از شکست پروژه اغتشاش و اعتصاب، دو راهبرد را هم‌زمان درپیش‌گرفته است: قتل هدفمند یا کور در خیابان، بازی با خون مظلوم و بی‌گناه در فضای مجازی. ایران بزرگ مثل همیشه پیروز این جنگ ترکیبی و همه‌جانبه خواهد بود.»کارفرمای تروریست‌ به دنبال راهبرد قتل هدفمند و کور در خیابان است
آیا این خبر مفید بود؟

سخنگوی دولت: