کارنامه یک‌ساله وزارت نفت دولت سیزدهم/ جمع‌آوری گازهای مشعلمنبع