کاروانسرای ینگی امام البرز در پرونده «کاروانسرای ایران» در رکورد جهانی ثبت شد.

منبع

بخوانید:  دومین فستیوال ملی ایده بازار فناوری سلامت برگزار می‌‍ شود