کار اصلی حضرت زینب (س) پس از عاشورا چه بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف