کار بزرگی برای مرمت و احیای کاروانسرای وکیل انجام شده است

منبع

او در پایان گفت: کار بزرگی برای مرمت و احیای کاروانسرای تاریخی وکیل در شهر کرمان انجام شده است که از همه دست‌اندرکاران جای تقدیر دارد.


|