کامرون؛ شیرهای رام نشدنیتیم ملی کامرون در گروه G مسابقات جام جهانی باید با برزیل، صربستان و سوئیس برای صعود رقابت کند.منبع