کانادا 6 مقام ایرانی را تحریم کرد

منبع

بخوانید:  تقویت اورژانس هوایی و دریاییِ هرمزگان باید در اولویت قرار گیرد