کاهش سرعت کاه‌ها به منظور ایمن سازی نقاط پرخطر انجام شود

استاندار تصریح کرد: همچنین در راستای فرهنگ سازی این بخش رسانه ملی با ساخت انیمیشن(پویا نمایی) آموزش لازم را به مردم ارایه کند چراکه  تلاش ما حفظ جان و آرامش مردم است. 

  

منبع