کاوه با دو بازیکن دوباره هم‌تیمی شد

IMG08403396

به این ترتیب رضایی با این دو بازیکن دوباره هم‌تیمی شد.

|

منبع