کتاب «خودِ خدا» خاطرات کسانی که با رضاشاه ارتباط داشتند، منتشر شد

درک صحیح از حوادث، اتفاقات و تحولات تاریخی بدون شک گامی مهم و اثرگذار در مسیر حرکت به سمت توسعه و پیشرفت است. از جمله مسائلی که نیاز به مطالعه و آگاهی در مورد آن در بین مردم به شدت احساس می‌شود تاریخ معاصر ایران، خصوصاً دوره پهلوی است.


کتاب «خودِ خدا» خاطرات کسانی که با رضاشاه ارتباط داشتند، منتشر شد

منبع

رویکرد این کتاب برای انعکاس درست احوالات پهلوی، این بود که  کتب ذی نفوذان در دربار و دولت ایران در دوره پهلوی و یا نمایندگان دولت‌های خارجی در ایران در آن دوران و یا اساتید غیرهمسو با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.

 از جمله برخی از افرادی که راویان این کتاب هستند، می‌توان به یرواند آبراهامیان، محمدعلی همایون کاتوزیان، کریستین دلانوآ، محمد قلی مجد، نیکی آرکدی، ویلیام داگلاس و باری روبین اشاره کرد.


آیا این خبر مفید بود؟