کتاب «درس‌های تاریخ» ویل دورانت منتشر شد

دورانت‌ها با خلاصه‌ای در دسترس از فلسفه و پیشرفت اجتماعی، ما را به سفری در تاریخ می‌برند و امکانات و محدودیت‌های بشریت را در طول زمان بررسی می‌کنند. ویل و آریل دورانت با کنار هم قرار دادن زندگی‌ها، ایده‌ها و دستاوردهای بزرگ با چرخه‌های جنگ و فتح، مضامین بلند تاریخ را آشکار می‌کنند و به ما معنا می‌دهند.


منبع

کتاب «درس‌های تاریخ» تالیف ویل و آریل دورانت با ترجمه ابوالفضل حقیری قزوینی از سوی انتشارات تمدن علمی منتشر شد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر برنا؛ تاملات، تاریخ و زمین، زیست‌شناسی و تاریخ، نژاد و تاریخ، منش و تاریخ، اخلاقیات و تاریخ، دین و تاریخ، اقتصاد و تاریخ، سوسیالیسم و تاریخ، حکومت و تاریخ، تاریخ و جنگ، رشد و تباهی و آیا پیشرفت واقعی است؟، 13 فصل کتاب «درس‌های تاریخ» را تشکیل می‌دهند. بررسی مختصر فرهنگ و تمدن بشر یا کتاب «درس‌های تاریخ» نتیجه یک عمر تحقیق ویل و آریل دورانت مورخان برنده جایزه پولیتزر است.


|

کتاب «درس‌های تاریخ» ویل دورانت منتشر شد

کتاب «درس‌های تاریخ» تالیف ویل و آریل دورانت با ترجمه ابوالفضل حقیری قزوینی با شمارگان 550 نسخه در 136 صفحه و قیمت 75 هزار تومان از سوی انتشارات تمدن علمی منتشر شد.