کتک خوردن خبرنگار صدا و سیما به خاطر باز کردن راه مردممنبع

بخوانید:  خیزش ملی مردم شهید پرور ایران در یوم‌الله ۹ دی حماسه دیگری بود