کدام شهر بهشت ​​مجردان است؟

منبع

بخوانید:  منتخبین جشنواره جوانان برتر ایران زمین در استان آذربایجان‌غربی معرفی شدند