کرونا در ۲ شهرستان استان یزد، رنگ قرمز به خود گرفت

منبع