کسب رتبه دوم با 131 مدال در بازیهای پارا آسیایی با جلوه هایی از غیرت ، حجاب و مهر مادری همراه بود

کد خبر: ۲۰۱۳۱۳۰

کسب رتبه دوم با 131 مدال در بازیهای پارا آسیایی با جلوه هایی از غیرت ،حجاب و مهر مادری  همراه بودمنبع

۱۴۰۲/۰۸/۰۸ – ۱۴:۴۸:۰۱

محسن منصوری درباره افتخار آفرینی ورزشکاران در رقابت های پاراآسیایی توییتی را منتشر کرد.