کشاورزی را به سمت امنیت غذایی پیش می‌بریم


رئیس بنیاد مستضعفان کشور با بیان اینکه به دنبال توسعه الگوی کشت مناسب در استان کرمان هستیم، گفت: ما ماموریت داریم برای امنیت غذایی تلاش کنیم و از این جهت کشاورزی را به سمت امنیت غذایی پیش می‌بریم.


|

منبع


رئیس بنیاد مستضعفان: کشاورزی را به سمت امنیت غذایی پیش می‌بریم

انتهای پیام