کشتی جام باشگاه‌های جهان؛ بانک شهر قهرمان شد

مرحله مقدماتی :

86 کیلوگرم: داولتکازی اسکالی 4 – ولادمیر کاکو شویلی صفر

۱۲۵کیلوگرم: امیررضا امیری صفر (حاضر نشد) – مصطفی صفر طغانی برنده

۹۲کیلوگرم: آزات کاراپیتان صفر – محمدرضا قیاسی ۳

74 کیلوگرم: یونس امامی 3 – تیمور بیژوف 1

رده بندی :

70 کیلوگرم: رسول گادژی ماگمادوف 12 – نیکا بوشلاشویلی صفر

79 کیلوگرم: محمدحسین نوروزیان 13 – کو انیشبتینوردولت 2

گروه A:

92 کیلوگرم: کامران قاسم پور 11 – آس خابسعدالله اف صفر

97 کیلوگرم: محمدحسین محمدیان 1 – ماگومد کوربانوف 4

انتهای پیام//

۷۹ کیلوگرم: احمد عثمانوف ۱۰ – فرزاد محمدی صفر

86 کیلوگرم: حسن یزدانی 10 – ارسلانباگایف صفر

۹۷ کیلوگرم: دانیال شریت ندا ۸ – آشیش ۴

فینال :

۷۰ کیلوگرم: گورگ تادوسیان ۱ – مولیم آیداو ۱۱

70 کیلوگرم: مولیما آیداو 9 – انچیوجین ایگور 7

65 کیلوگرم: عبدالمجید گودیف 9 – شم یلممدوف 8 (ضربه)

۷۴ کیلوگرم: خاچاتور پاپیکیان ۲ – یاش ۱۲

۶۱ کیلوگرم: ورژ گورگیان ۵ – نیکی یاداوپیلا ناگویلا ۲

قزاقستان 7 – گرجستان 3

ارمنستان 4 – هند 6

79 کیلوگرم: امیرحسین کاووسی 13 – کوانیشبای نوردولت 6

74 کیلوگرم: یونس امامی 10 – لوکا تششی تونیدزه صفر

به گزارش خبرگزاری برنا؛ هفتمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان با حضور ۶ تیم روزهای 28 و 29 بهمن ماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد.

۹۲کیلوگرم: آسخاب سعداله اف صفر (حاضر نشد)  – هادی وفایی پور صفر (برنده)

74 کیلوگرم: یاش 8 – دژاکوپو مورات 8 (برنده)

86 کیلوگرم: ساندیپ سینگ ما 10 – دا ولتکازیاسکالی صفر

125 کیلوگرم: امیررضا معصومی 10 – ایبوف عمر صفر

۱۲۵کیلوگرم: اریک جیف صفر  – مصطفی طغانی

بخوانید:  اهتمام دولت مردمی به تقویت صنعت گردشگری کشور

۷۰ کیلوگرم: اوگنی ژربانف ۷ – تادوسیان صفر

57 کیلوگرم: رضا مومنی 2 – کارتبایمیرامبک 3

۹۷ کیلوگرم: ماگومد کوربانف صفر (برنده) – دانیال شریت ندا صفر (حاضر نشد)

125 کیلوگرم: ایبوف عمر 5 – نیکا بروزاوا

57 کیلوگرم: احمد محمدنژادجوان 9 – رامیز گامزاتوف 5

65 کیلوگرم: عبدالمجید گودیف 13 – سایبوتالو رفعا صفر

۷۴ کیلوگرم: تیمور بیژوف ۴ – یاش صفر

۶۱ کیلوگرم: مسلم مختیخانوف ۱۰ – ورژ گورگیان صفر

هند 7 – قزاقستان 3

۷۰ کیلوگرم: اوگنی ژربانف ۱۰ – مولیم آیداو صفر

61 کیلوگرم : رضا اطری 4 – مس لممختیخانوف 10

۷۹ کیلوگرم: احمد عثمانوف ۱۱ – رازمیک سیمونیان صفر

79 کیلوگرم: علی سوادکوهی 10 – اوسم شولیدزه صفر

۹۷ کیلوگرم: ماگومد کوربانف ۱۰ – آشیش صفر

روسیه 9 – ارمنستان 1

61 کیلوگرم : محمد رمضانپور 6 – ام یر طایفکایرات 3

92 کیلوگرم: کامران قاسم پور 11 – ایوزا تسرتوادزه صفر

61 کیلوگرم : نی کییادوپیلاناگویلا 3 – دا ستانبکاوسیمزان 14

65 کیلوگرم: محمد رمضانپور 2 (برنده) – گودردزی دزیبیساشولی 2

57 کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان 11 – گوگا دزیگو صفر

۷۹ کیلوگرم: راز میک سیمونیان صفر  – محمد حسین نوروزیان ۸

97 کیلوگرم: آزو نورسولطان 5 – صبا گامتنادزه صفر

92 کیلوگرم: محمدرضا قیاسی 6 – بایگنژیعبدالماناپ 3

97 کیلوگرم: محمدحسین محمدیان 11 – صبا گامتنادزه صفر

نتایج این مسابقات به شرح ذیل می باشد (اسامی تیم برنده در ابتدا آمده است):

۶۵ کیلوگرم: شمیل ممدوف ۱۲ – غاراز هامباردزومیان صفر

۹۲کیلوگرم: آسخاب سعداله اف ۶  – محمدرضا قیاسی ۵

۵۷ کیلوگرم: رامیز گامزانوف ۱۰ – بریجس یداو صفر

ایران 6 – روسیه 4

125 کیلوگرم: امیرحسین زارع 10 – اریک جیف صفر

بخوانید:  افزایش مبلغ تسهیلات مسکن روستایی

۷۴ کیلوگرم: تیمور بیژوف ۱۶ – خاچاتور پاپیکیان ۶

ایران 10 – گرجستان صفر

بانک شهر ایران ۹ _ قزاقستان ۱

97 کیلوگرم: اسماعیل نجاتیان 5 – آزو نورسولطان 3


آیا این خبر مفید بود؟

97 کیلوگرم: آشیش 3 (برنده) – آزو نوروسولطان 3

61 کیلوگرم : رضا اطری 9 – راماز تورمانیدزه صفر

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالفمنبع

74 کیلوگرم: یونس امامی 10 – دژ اکوپومورات صفر

۶۱ کیلوگرم: مسلم مختیخانوف ۱۳ – نیکی یاداوپیلا ناگویلا ۴

۵۷ کیلوگرم: رامیز گامزانوف ۱۱ – آراکل موسیان صفر

روسیه 9 – هند 1

57 کیلوگرم: بریجس یداو صفر – کارتبای میرامبک 10

92 کیلوگرم: بایگنژیف عبدالماناپ 6 – ایوز تسرتوادزه 2

86 کیلوگرم: سجاد غلامی 10 – دا ولتکاز یاسکالی صفر

79 کیلوگرم: علی سوادکوهی 5 – اخ مدعثمانوف 9

61 کیلوگرم : داستانبک اوسیمژان 9 – راماز تورمانیدزه 13

125 کیلوگرم: امیرحسین زارع 11 – نیکا بروزاوا صفر

۸۶کیلوگرم: ارسلان باگایف ۱۰ – ساندیپ سینگ ما صفر

92 کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی 11 – بایگنژیف عبدالماناپ صفر

125 کیلوگرم: مصطفی طغانی 10 – ایبوف عمر صفر

۸۶کیلوگرم: ارسلان باگایف ۲ – آزات کاراپیتان صفر

86 کیلوگرم: حسن یزدانی 10 – ولادیمر کاکوشویلی صفر

۸۶کیلوگرم: هادی وفایی پور ۸ – ساندیپ سینگ ۱

57 کیلوگرم: کارتبای میرامبک 11 – گوگا دزیگوا 1

65 کیلوگرم: جاسکاران سینگ 7 – سایبوتالو رفعت 4

79 کیلوگرم: کوانیشبای نوردولت 5 – اوسم شولیدزه 4

۶۵ کیلوگرم: غاراز هامباردزومیان ۶ – جاسکاران سینگ ۱۷

۶۵ کیلوگرم: شمیل ممدوف ۱۰ – جاسکاران سینگ صفر

گروه B:

70 کیلوگرم: انویوجین ایگور 11 – نیکا بوشلا شویلی صفر

بخوانید:  نگاهی متفاوت به جام‌جهانی قطر

70 کیلوگرم: علی اکبر زرودی 2 – انچیوجین ایگور 1

۱۲۵کیلوگرم: اریک جیف ۵ – رضا زندی

74 کیلوگرم: دژاکوپو مورات 6 – لوکا تششی تونیدزه 8

65 کیلوگرم: سایبپتالو رفعت 6 – گودردزی دزیبیساشولی 2

۵۷ کیلوگرم: آراکل موسیان ۱۵ – بریجس یداو ۵

در دیدار فینال این مسابقات تیم های بانک شهر ایران و پادوبنی روسیه به مصاف هم رفتند که این رقابت با نتیجه ۶ بر ۴ به سود نماینده کشورمان پایان یافت.

70 کیلوگرم: ماگمادوف 6 – او گنیژربایف 3