کشف محموله بزرگ سلاح آمریکایی در مرزهای آبی جنوب کشور

منبع

بخوانید:  بزرگ ترین پروژه تاریخ شهرداری نی ریز با مشارکت مجتمع فولاد غدیر نی ریز در حال ساخت است