کشف یک ساختار جدید در فضا

این کشف همچنین نظریه متداول در مورد منشا حباب‌های مولکولی و فوران‌ها را تایید و دانش ما را از شیوه برهم‌کنش بازخورد‌های ستاره‌ای بر ابر‌های مولکولی تقویت می‌کند.

دوآن یان دانشجوی مقطع دکتری در رصدخانه‌های ملی چین وابسته به فرهنگستان علوم این کشور و اولین نویسنده گزارش تحقیقی از این کشف در این مورد گفت: بر اساس مقایسه و سنجش تحلیل‌ها با داده‌های رصدخانه اخترشناس رادیویی پنج کالج پیرامون ابر مولکولی تاروس، یک فوران واقع در مرکز حباب مولکولی را کشف کردیم.

منبع


انتشار مونواکسید کربن را در ابر‌های مولکولی تاروس مشاهده شد.

محققان بر اساس داده‌های موجود معتقدند که جفتی از ستاره‌های ستاره تی ثوری نوعی ستاره متغیر با ویژگی بارز، تپش‌های بسیار سریع موجب تولید این حباب مولکولی ۷۰ هزار سال قبل شده‌اند، تنها حباب مولکولی مشابه به این حباب پیشتر در مورد حباب ابر اوریون A گزارش شده است.

خبرگزاری برنا- گروه علمی و فناوری؛ گروهی متشکل از محققان بین‌المللی به رهبری دکتر لی‌دی از رصدخانه ملی نجوم وابسته به فرهنگستان علوم چین با استفاده از تلسکوپ ۳۰ متری موسسه نجوم رادیویی طول موج میلی‌متری واقع در فرانسه و تلسکوپ جیمز کلرک در هاوایی آمریکا ، انتشار مونواکسید کربن را در ابر‌های مولکولی تاروس مشاهده کردند.

ردیابی ساختار حباب‌ها و فوران‌ها مشاهدات میدانی دقیق‌تری در مورد بازخورد‌های ستاره‌های تی‌ثوری به محیط‌های پیرامونی ارائه می‌دهد.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف