کشف ۳۰ قبضه کلت کمری در مرز موسیان


کشف ۳۰ قبضه کلت کمری در مرز موسیان

رئیس دادگاه بخش موسیان و دشت عباس از کشف ۳۰ قبضه کلت کمری در مرز موسیان واقع در شهرستان دهلران خبر داد

منبع