کشف 45 فقره سرقت در پی دستگیری سارق اماکن خصوصی


|

کشف 45 فقره سرقت در پی دستگیری سارق اماکن خصوصی

فرمانده انتظامی رفسنجان از دستگیری یک سارق اماکن خصوصی و همچنین یک مالخر مرتبط با او با کشف 45 فقره سرقت خبر داد.