کلیپ جدید منتشر شده از سید حسن نصر الله


وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا
و این وعده (انتقام خدا) حتمی استمنبع