کمبود آب در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کرمان

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف