کنفرانس مطبوعاتی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران

کریم انصاری فرد به همراه مرتضی پورعلی گنجی پیش از تمرین امروز در کنفرانس مطبوعاتی حضور پیدا کردند و پاسخگو سوالات خبرنگاران بودند.منبع

Saeid Zareian


عکاس:


سعید زارعیان


|