کی‌روش خطاب به خبرنگار اسکای اسپورت: چقدر پول برای پرسیدن سوال سیاسی می‌گیرید؟

کارلوس کی‌روش با پاسخی جالب، به رفتار و سوال سیاسی خبرنگار رسانه انگلیسی پاسخ داد.منبع