کیفرخواست متهمان به قتل شهید علی‌وردی به دادگاه ارسال شد

دادستان تهران گفت: کیفرخواست متهمان به قتل شهید آرمان علی‌ وردی جهت صدور رأی به دادگاه ارسال شده است

علی صالحی بیان کرد: پرونده متهمان به قتل شهید آرمان علی وردی در شش جلد منتهی به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده است.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع

به گزارش خبرگزاری برنا، علی صالحی دادستان تهران در خصوص پرونده شهید آرمان علی وردی گفت: کیفرخواست متهمان به قتل شهید آرمان علی‌ وردی جهت صدور رأی به دادگاه ارسال شده است|

گفتنی است، شهید آرمان علی وردی در تاریخ چهارم آبان در شهرک اکباتان مجروح و دو روز بعد بر اثر شدت جراحات به درجه رفیع شهادت رسید. آیا این خبر مفید بود؟