کیفیت هوای تهران در روز جاریبه گزارش خبرگزاری برنا، براساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلودگی هم اکنون روی عدد ۸۴ قرار دارد و کیفیت هوا قابل قبول اعلام شده است.

همچنین شاخص آلودگی در ۲۴ ساعت گذشته روی عدد ۸۰ قرار داشته و کیفیت هوا قابل قبول بوده است.  

تهران از ابتدای سال  ۵ روزپاک، ۷۳ روز قابل قبول، ۵ روزناسالم برای گروه‌های حساس داشته است.  

انتهای پیام/ منبع

بخوانید:  آخرین وضعیت سد «کمال‌ صالح»